Reklamační řád

Reklamační řád obsahuje informace pro zákazníka při uplatňování reklamace zboží nakupovaného v internetovém obchodě prima-hracky.cz

 

V případě reklamace nám reklamované zboží prosím zašlete na adresu některé z našich provozoven, nejlépe na tu provozovnu - prodejnu, která Vám zboží dříve zaslala. Spolu se zbožím nám prosím zašlete Vaše jméno a příjmení, číslo objednávky nebo číslo faktury z objednávky.

Kontaktní údaje provozovny spotřebitel obdržel v potvrzovacím e-mailu při expedici zboží kupujícímu. Pokud nastane problém v komunikaci, lze se obrátit přímo na centrálu společnosti na adresu info@prima-hracky.cz 

 

Reklamace se vyřizují přímo na adrese našich prodejen:

 

- Toys shop hračky, Čapkova 203, 737 01 Český Těšín, tel: 737 278 306, e-mail : tesin@toys-shop.cz

- Toys shop hračky, Hlavní 106, 738 01 Frýdek - Místek, tel: 737 278 307, e-mail : frydek@toys-shop.cz

 

Podmínky reklamace

 

  • Na každé zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta, tj. 24 měsíců
  • Záruka se vztahuje na všechny zjevné a skryté vady zboží, které souvisí s jeho funkčností, užitnými a estetickými vlastnostmi.
  • Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout bez zbytečného odkladu a o zjištěných vadách do 3 dnů písemně (e-mailem) informovat prodávajícího. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné rozdíly v množství či druhu, případné vady zboží, tj. musí uvést, o jaké vady se jedná a jak se projevují.
  •  K reklamaci je nutné ve všech případech předložit kopii daňového dokladu, který obdržel spolu se zásilkou.
  • Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
  • Prodávající se zavazuje informovat zákazníka v co nejkratší době od obdržení reklamace o postupu vyřízení.
  • Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 7 pracovních dnů a vyrozumí o tom kupujícího elektronickou poštou na jeho uvedený email, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.
  • Reklamace vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Veškeré náklady na zaslání (dopravu) reklamovaného zboží nese zákazník.

 

Tento reklamační řád nabývá účinnosti 1.ledna 2020. Ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti při vyřizování reklamací a záruce zboží. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

+20.000 druhů hraček
30 dnů na vrácení zboží
Kontakty
Doprava nad 3 000,- kč zdarma
Novinky
Dagmar Francuzová
Jindřicha Šimona Baara 1950
733 01 Karviná Mizerov
Česká Republika
IČO: 72994193
DIČ: CZ5562010586
GoPay
Mastercard
Visa
Comgate
ApplePay